Tin tức

CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ XE   Việt Nam đang trong thời kỳ mở cửa và hội nhập quốc tế. Vì vậy mà ngày càng nhiều các tập đoàn nước ngoài, doanh nghiệp, công ty hay cá nhân nước ngoài (Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Anh,...